Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

”Site

Online rehberimiz, iş dünyasında reel olarak çalışan şahıs ve sermaye şirketlerine , firma sayfası açmak suretiyle, internet ortamında bulunulabilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Rehberimiz aracılığıyla firmalar, iletişim bilgilerini , ürün ve hizmetlerini, resim ve görsellerini paylaşabilirler. Özellikle arama motorlarında bulunma açısında avantaj sağlarlar.

Site Kullanım Şartları

Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) kullanım şartları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder. Üye, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşullarını dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’i kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları’nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), yenilenmiş güncel kullanım şartlarını sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ve telefon ile Üye’ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) herkese açık bir sitedir. İlan yayınlayan firmanın adı ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır.
Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları’nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’in önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’in mülkiyetindedir.
Aşağıdaki durumlarda, Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) Üye’nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un Üye’ye rücu hakkı saklıdır.
• Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
• Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
• Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, sergilenen ürün özelliklerinin reklam ve pazarlama dışı kaydedilmesi,
• Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,
• Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,
• Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,
• Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.
Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’e bildirmeyi, Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’in Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün ilanlar, yazılar ve resimler Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) tarafından getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’a aittir. Sitede yer alan Materyallerin Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.
Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’a ait olup hiçbir surette Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.
Site münhasıran Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un izni olmadan başka bir internet sitesinden Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’da olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’un siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluklar

Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Siteye gelen ziyaretçinin ip adresi kayıt altına alınmaktadır.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, ilan, haber, makale ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özgeçmişlerini sitede bulunduran Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.
Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan bağlantılar (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’indir.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’a bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com); kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), firmanın özgeçmiş bilgilerini, firmanın ilanlarını veya hesabını haber vermeksiniz kısmın veya tamamen bilgi vermeksizin iptal edebilir.
Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), Üye’nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), Üye’nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com), kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com) tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
İşbu Kullanım Şartları Üye’nin, Gaziantep İş Rehberi (antepisrehberi.com)’a Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
Bu Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
Üye, İşbu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.
Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için ‘Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’ bölümünü ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

Consolidated adjusted EBITDA was $23.9 million in the quarter up 15% while free cash flow increased 18% and earnings per share were $0.11 compared to $0.09 in the third quarter of last year.. One of the main points we try to consider when entering a new season is our overall team needs. Our film segment more than doubled its quarterly earnings contribution, thanks to key film releases as well as the sale of some SVOD television rights. The 24 year old model and girlfriend of former pro baseball player Derek Jeter shared Wholesale Jerseys her super sexy cover shot Wednesday on Instagram. Through all the centuries of Louis Vuitton Outlet Online its existence Poland has never been a menace to anybody, not even to the Turks, to whom it has been merely an Michael nfl jerseys cheap Kors outlet online sale obstacle.. NBS has four distinct divisions: Amorcyte, Athelos, PCT, and VSEL Technology. We’re preparing a rich cheap nfl jerseys Replica ray bans lineup of games for E3 this year that showcases our commitment to the player experience. Thank you. Today I’m going to show you how to measure skateboard trucks. Bronchorst is a professional hunter, the statement said.Rodrigues said Palmer was an replica oakleys American and gave his passport number and street address, but police were more vague. Help with local composting, plant trees, or spend your days diving amongst parrot fish and hawksbill turtles, learning how to promote reef recovery from the 2004 tsunami and coral bleaching caused by El Nio in 1998 ($1,040/per villa per night, June 1st October 12th 2010).. The city of Houston wouldn’t see another professional football franchise until 2002, when the Houston Texans launched their inaugural campaign.. Compress the time periods analyzed down to a single quarter, and it’s clear at least currently that there are more customers joining than leaving. Perfect every time.. But let’s say you did get some kind of speed boost, and a bird proof face. It is so sad to see how people claim to be Godly are so quick to juudge, denounce, and condemned. I purchased mylar football balloons on line and had them inflated at my local party store the day of the party. He’s right, of course. Black latex housepaint a few gallons depending on how big your wall is. Manziel has displayed troublesome drinking habits before, so it’s difficult to find much amusement in a semi famous person partying themselves into, cheap nfl jerseys well, wherever they land. Buchholz hasn’t allowed a run in his last 6 1/3 innings of relief, a resurgence he’s already credited to pitching guru Brian Bannister’s tape review. Employed by an evil wizard to strike his enemies with various curses, a Polong resembled a beautiful nude woman less than an inch in Replica Oakleys height, who lived inside a bottle, sang like a bird and needed only to suck a bit of blood from her master’s fingertip each day.
12/04/2016Comments Off
Comments